X
 • תל אביב

  הירקון 29

  רותם שני ירקון ,מגדל היוקרה החדש על חוף ימה של תל אביב. תוכנן ע"י נבחרת החלומות של הארכיטקטורה הישראלי.
  למידע נוסף
 • תל אביב

  הירקון 29

  רותם שני ירקון ,מגדל היוקרה החדש על חוף ימה של תל אביב. תוכנן ע"י נבחרת החלומות של הארכיטקטורה הישראלי.
  למידע נוסף
 • תל אביב

  הירקון 29

  רותם שני ירקון ,מגדל היוקרה החדש על חוף ימה של תל אביב. תוכנן ע"י נבחרת החלומות של הארכיטקטורה הישראלי.
  למידע נוסף

פריסייל !!

הבניין האחרון בלב הפארק בשכונה הכי יפה בגני תקווה

קרא עוד
 • גבעתיים

  קק"ל גבעתיים

  קק"ל 4  גבעתיים, מתחם מגורים בפינת הרחובות קק"ל ובורוכוב .
  למידע נוסף
 • רמת גן

  המעגל, רמת גן

  המעגל, רמת גן  מתחם חדשני ברחוב ביאליק, צמוד לבית עיריית רמת גן. 
  למידע נוסף
 • הרצליה

  קריית שחקים

  קריית שחקים הרצליה  פרויקט מסחר ומגורים בצידה המערבי של הרצליה, בסמוך לקניון שבעת הכוכבים ולתחנת הרכבת.
  למידע נוסף

פרויקטים מאוכלסים

במשך שני עשורים העניקה חברת רותם שני לאלפי רוכשים את הבית אשר תמיד חלמו עליו. כל פרט ופרט נלקחו בחשבון על מנת לייצר את חווית המגורים המושלמת לכל דייר ודייר....
למידע נוסף
גבעתיים

הדר בגבעה

פרויקט מגורים בפסגתה של גבעת רמבם
למידע נוסף
תל אביב

מגדלי רותם שני

רותם שני ירקון ,מגדל היוקרה החדש על חוף ימה של תל אביב. תוכנן ע"י נבחרת החלומות של הארכיטקטורה הישראלי.
למידע נוסף

התכנים המובאים באתר זה הינם לצרכי שיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא..

כל המידע, ההדמיות והתמונות, הכלולים באתר מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבדואין בהם משום התחייבות של החברה, לרבות בקשר עם מפרטים, גדלים, מידות, רישומים, איורים, וכל אלמנט אחר כלשהו ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מבלי לגרוע מן האמור, פרטי ריהוט ו/או אביזרים ו/או ריצוף, לרבות ריצוף עץ (“דקים”) ו/או פרגולות ו/או מתקנים ו/או כלים ו/או אביזרים ו/או מכשירים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת. החברה תהא מחויבת רק עפ”י מפרט המכר ותוכניות המכר, שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם רכישה החתום כדין על ידי הצדדים.

 

טל.ח - כל הזכויות שמורות 

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לשום גוף מסחרי, ציבורי או פרטי ולעשות בפרטי ההתקשרות שימוש הולם וזאת על מנת ליידע אותך על מבצעים, הטבות והזדמנויות בלעדיות לחברי מועדון לקוחותינו.

בהתאם לחוק, ניתנת לך בזאת הזדמנות להודיע לחברה כי אינך מעוניין לקבל מידע על הזדמנויות מיוחדות לחברי המועדון. ניתן בכל עת להסיר את פרטיך ממועדון הלקוחות של החברה במקום המיועד לכך בכל אמצעי שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו\או סמס.

09-9579577
התכנים, ההדמיות, וכל הפרטים המובאים באתר זה הינם לצרכי שיווק בלבד ואין בהם משום התחייבות של החברה.