img-2
img-3

גבעת הפרחים
תל אביב

מחדשים את תל אביב

גבעת הפרחים, הממוקמת בין נאות אפקה ושיכון דן , היא אחת השכונות המבוקשות בצפון תל אביב. השכונה מציעה אווירה פסטורלית וקהילתית, לצד נגישות שיא לכל מה שיש למטרופולין להציע, מערכת חינוך מעולה ושירותים עירוניים מצטיינים.

שני הבניינים הוותיקים אותם נחדש, נבנו בשנות התשעים בשיטת הפל-קל, והוכרזו כמסוכנים על ידי הוועדה המקומית. לאחר דיונים משפטיים בין הדיירים לרשויות הרלוונטיות הומלץ על מתווה אופטימלי של “פינוי בינוי”

המסע המשותף לנו ולדיירי הבניינים בגבעת הפרחים החל במחקר מעמיק של הסיטואציה המשפטית והתכנונית , הבנת הצרכים והאתגרים הייחודיים לבעלי הדירות, הצגת פתרונות יצירתיים וישימים, שנולדו בזכות ההיכרות העמוקה שלנו עם מדיניות התכנון בעיר תל אביב ופעילות אינטנסיבית מול הוועדה המקומית בעיר.

הדיירים במתחם המגורים ,יהנו לא רק מאופק חדש ובטוח לסביבת המגורים שלהם, אלא גם מתכנון המעניק מענה לצרכים הייחודיים שלכם, וערך מוסף משמעותי לפרויקט.

img-8

מחדשים את תל אביב

גבעת הפרחים, הממוקמת בין נאות אפקה ושיכון דן , היא אחת השכונות המבוקשות בצפון תל אביב. השכונה מציעה אווירה פסטורלית וקהילתית, לצד נגישות שיא לכל מה שיש למטרופולין להציע, מערכת חינוך מעולה ושירותים עירוניים מצטיינים.

שני הבניינים הוותיקים אותם נחדש, נבנו בשנות התשעים בשיטת הפל-קל, והוכרזו כמסוכנים על ידי הוועדה המקומית. לאחר דיונים משפטיים בין הדיירים לרשויות הרלוונטיות הומלץ על מתווה אופטימלי של “פינוי בינוי”

 

המסע המשותף לנו ולדיירי הבניינים בגבעת הפרחים החל במחקר מעמיק של הסיטואציה המשפטית והתכנונית , הבנת הצרכים והאתגרים הייחודיים לבעלי הדירות, הצגת פתרונות יצירתיים וישימים, שנולדו בזכות ההיכרות העמוקה שלנו עם מדיניות התכנון בעיר תל אביב ופעילות אינטנסיבית מול הוועדה המקומית בעיר.

הדיירים במתחם המגורים ,יהנו לא רק מאופק חדש ובטוח לסביבת המגורים שלהם, אלא גם מתכנון המעניק מענה לצרכים הייחודיים שלכם, וערך מוסף משמעותי לפרויקט.

ראובן רובין 2 ויינשל 1, תל אביב

ראובן רובין 2 ויינשל 1
תל אביב

פרויקטים נוספים מבית רותם שני