קשרי משקיעים

שלושה עשורים של מצוינות בתחום הנדל"ן

שלושה עשורים של מצוינות בתחום הנדל"ן

חברת רותם שני מתמקדת בייזום תכנון והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, באמצעות עסקאות קומבינציה, תמורות והתחדשות עירונית. לחברה ניסיון רב באיתור, ייזום וקידום פרויקטים מורכבים ובעלי פוטנציאל השבחה. החברה מובילה את כל התהליך היזמי מקצה לקצה, החל משלב איתור העסקה או הקרקע, דרך קידום וניהול התכנון, ליווי בעלי הקרקע וכלה מסירת המפתח לרוכשי הדירות. לאור הצמיחה המשמעותית שהובילה החברה בשנים האחרונות וצבר הפרויקטים ההולך וגדל שלה, החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה לציבור בתחילת שנת 2021. זאת כדי לתמוך בפוטנציאל הצמיחה, להעצים את יכולות הפיתוח העסקי שלה ולחזק את איתנותה הפיננסית. כמו כן, הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א’) בהיקף של כ-121 מש”ח ע.נ לצורך שיפור מבנה החוב והקטנת עלויות המימון שלה.
עם הפיכתה לחברה ציבורית, רותם שני מעניקה לשותפיה: המשקיעים, בעלי הקרקע ובעלי הדירות שקיפות מלאה והזדמנות לצמיחה משותפת.

דיווחים מיידים

16/11/2023

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.23, לפי מועדי פרעון

16/11/2023

דוח רבעון 3 לשנת 2023

16/11/2023

מצגת משקיעים לדוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2023

13/11/2023

במכתב כוונות בק”ע פרוייקט בדרם מזרח רעננה, פרטים

13/11/2023

מזכר הבנות עם שותף לייזום והקמת פרו’ בבנימינה ל-250 יחידות דיור, חלק החב 75%

כתבו עלינו

כיצד אפשר לעזור לך?
כיצד אפשר לעזור לך?
  • מתעניין ברכישת דירה
  • אחר