קשרי משקיעים

שלושה עשורים של מצוינות בתחום הנדל"ן

שלושה עשורים של מצוינות בתחום הנדל"ן

חברת רותם שני מתמקדת בייזום תכנון והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, באמצעות עסקאות קומבינציה, תמורות והתחדשות עירונית. לחברה ניסיון רב באיתור, ייזום וקידום פרויקטים מורכבים ובעלי פוטנציאל השבחה. החברה מובילה את כל התהליך היזמי מקצה לקצה, החל משלב איתור העסקה או הקרקע, דרך קידום וניהול התכנון, ליווי בעלי הקרקע וכלה מסירת המפתח לרוכשי הדירות. לאור הצמיחה המשמעותית שהובילה החברה בשנים האחרונות וצבר הפרויקטים ההולך וגדל שלה, החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה לציבור בתחילת שנת 2021. זאת כדי לתמוך בפוטנציאל הצמיחה, להעצים את יכולות הפיתוח העסקי שלה ולחזק את איתנותה הפיננסית. כמו כן, הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של כ-121 מש"ח ע.נ לצורך שיפור מבנה החוב והקטנת עלויות המימון שלה.
עם הפיכתה לחברה ציבורית, רותם שני מעניקה לשותפיה: המשקיעים, בעלי הקרקע ובעלי הדירות שקיפות מלאה והזדמנות לצמיחה משותפת.

דיווחים מיידים

21/09/2022

בהסכם לרכישת זכויות בשכונת קריית ההאקדמיה בפתח תקווה,פרטים

18/09/2022

ויתרה על קיום תנאים מתלים ומימשה זכותה להמרת הלוואה כנגד 50% בפרויקט בינוי בבית שמש,המשך

12/09/2022

העברת 37,021 א'שח לחב' מהנאמן למחזיקי אגח ב'

11/09/2022

תוצ' אסיפה מיום 8.9.22-מינוי דירקטורים ורו"ח

11/09/2022

הארכת מועדים להתקיימות תנאים מתלים למימוש זכו' המרת הלוואה בזכו' לרכישת פרו' פינוי בינוי בבית שמש-המשך

כתבו עלינו