קשרי משקיעים

שלושה עשורים של מצוינות בתחום הנדל"ן

שלושה עשורים של מצוינות בתחום הנדל"ן

חברת רותם שני מתמקדת בייזום תכנון והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, באמצעות עסקאות קומבינציה, תמורות והתחדשות עירונית. לחברה ניסיון רב באיתור, ייזום וקידום פרויקטים מורכבים ובעלי פוטנציאל השבחה. החברה מובילה את כל התהליך היזמי מקצה לקצה, החל משלב איתור העסקה או הקרקע, דרך קידום וניהול התכנון, ליווי בעלי הקרקע וכלה מסירת המפתח לרוכשי הדירות. לאור הצמיחה המשמעותית שהובילה החברה בשנים האחרונות וצבר הפרויקטים ההולך וגדל שלה, החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה לציבור בתחילת שנת 2021. זאת כדי לתמוך בפוטנציאל הצמיחה, להעצים את יכולות הפיתוח העסקי שלה ולחזק את איתנותה הפיננסית. כמו כן, הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של כ-121 מש"ח ע.נ לצורך שיפור מבנה החוב והקטנת עלויות המימון שלה.
עם הפיכתה לחברה ציבורית, רותם שני מעניקה לשותפיה: המשקיעים, בעלי הקרקע ובעלי הדירות שקיפות מלאה והזדמנות לצמיחה משותפת.

דיווחים מיידים

31/08/2023

הארכת מועדים לתקופת no-shop ביחס למקרקעין ביפו עד 1.3.24, המשך

30/08/2023

שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אברהם גורי

20/08/2023

הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 20.8.23

13/08/2023

בת בהתקשרות בהסכם תמ"א ברחוב עזריה מן האדומים 9 ת"א, פרטים

02/08/2023

תוצ' אסיפת מחזיקי אגח א מיום 20.7.23, מינוי הנאמן ליתרת תקופת הנאמנות

כתבו עלינו