רשימת עורכי דין מלווים

פרויקט פרטי צוות מטפל כתובת דוא"ל
רחל - גבעתיים
ברנדייס - רעננה
עו"ד יוני שאול
מתמחה אופיר פינס
yonis@ebnlaw.co.il
ofirp@ebnlaw.co.il
גני תקווה - בניין 5 עו"ד מיכל ספיר
מתמחה ניר אורפלי
michalsa@ebnlaw.co.il
niro@ebnlaw.co.il
גני תקווה - בניין 12+6 עו"ד ספיר וולפשטיין
מתמחה ניר אורפלי
michalsa@ebnlaw.co.il
Sapirw@ebnlaw.co.il
הרצוג - נתניה עו"ד יוני שאול
מתמחה שון יוסף
yonis@ebnlaw.co.il
shony@ebnlaw.co.il
הגדוד העברי - רעננה עו"ד מיכל ספיר
מתמחה גל גולדשטיין
michalsa@ebnlaw.co.il
galg@ebnlaw.co.il
פרויקטים נוספים עו"ד רותם פייסט רויטמן rotemp@ebnlaw.co.il