הנחיות לצורך נטילת הלוואה מובטחת במשכנתא

הנחיות לצורך נטילת הלוואה מובטחת במשכנתא לצורך מימון רכישת הדירה:

  1. עליך לגשת לבנק למשכנתאות, לפי בחירתך, לצורך קבלת מלוא המסמכים הרלוונטיים – נוסח כתב התחייבות לרישום משכנתא ובקשה לרישום הערת אזהרה לטובת הבנק למשכנתאות.
  2. עם קבלת המסמכים מהבנק למשכנתאות, עליך להעבירם למשרד עורכי הדין לצורך המשך טיפול. להלן פרטי עורכי הדין המטפלים בפרויקטים השונים של החברה.
  3. תוך 14 ימי עסקים, לכל המאוחר, ממועד מסירת מלוא המסמכים הנדרשים לעורך הדין המטפל, תיקרא/י לאסוף ממשרד עורכי הדין את מסמכי המשכנתא החתומים ויהא עליך להשיבם לבנק למשכנתאות לצורך המשך טיפול.