מגזין

מגזין

הערכים שלנו בהתחדשות עירונית

הביטחון שלכם הוא ההצלחה שלנו פרויקטים בהתחדשות עירונית ארוכים ומורכבים מטבעם. כוללים אתגרים תכנוניים, ביצועיים ופיננסיים שמשפיעים על התכנות הפרויקט,

יזמיות וחדשנות

יוצרים חוויות מגורים חדשניות ומרגשות "חיפשנו חברה יזמית שתלווה אותנו בהשבחת הנכס, זיהינו פרטנר אדיר בחברת רותם שני שידעה במהירות

5 כוכבים בהתחדשות עירונית

מסע משותף בדרך להצלחה בעלי הדירות הם השחקנים החשובים ביותר בהתחדשות עירונית. הבנת הצרכים, הרצונות והחזון שלהם מהווים את המפתח

אבני הדרך שלנו להצלחה

הצלחתנו נובעת מהקפדה חסרת פשרות על כל היבטי הפרויקט, משלב האיתור, דרך הייזום, התכנון, השיווק והבניה וכלה בניהול מערכות יחסים

© כל הזכויות שמורות
לרותם שני יזמות והשקעות בלבד

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר.
כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו"ב,
אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. 
יחידות דיור בתכנון, בביצוע ובשיווק – כולל יחידות דיור בחברת הבת "רותם שני אלה" נכון לתאריך 12/22 לאחר בחירת נציגות ובמו"מ משפטי.   טל"ח.

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר. כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו"ב, אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. טל"ח.


© כל הזכויות שמורות לחברת רותם שני יזמות והשקעות בלבד