שירות לקוחות

הפרויקטים שלנו מייצרים שינוי מהותי בחיי לקוחותינו ומאפשרים להם להגשים את החלום והחזון האישי והמשפחתי שלהם.
אנו שואפים להעניק לכם חווית לקוח איכותית ושירות זמין, אמין ומקצועי לאורך כל הדרך.

הפרויקטים שלנו מייצרים שינוי מהותי בחיי לקוחותינו, ומאפשרים להם להגשים את החלום והחזון האישי והמשפחתי שלהם.
אנו שואפים להעניק לכם חווית לקוח איכותית ושירות זמין, אמין ומקצועי לאורך כל הדרך.

ליצירת קשר עם נציגי החברה, אנא בחרו בתיבה המתאימה

כיצד להשתמש בפורטל הדיירים

מסמכי עזר

שאלות ותשובות

עורכי הדין של ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות’ יחד עם המבורגר עברון מייצגים את החברה ונותנים שירות לדיירים שלנו.
ע”מ לקבל את כל הפרטים על לקיחת משכנתא ופרטי עוה”ד המטפל יש ללחוץ על הלינק הזה.

בוודאי. אנו נעדכן בשלבים הבאים:

  • ככל שבמעמד החתימה על הסכם המכר לא נמסר לידיך פנקס שוברים לצורך ביצוע התשלומים ע”ח התמורה, ניצור עמך קשר עם קבלתם על מנת שתגיע לאספם.
  • לאחר ביצוע כל תשלום ע”ח התמורה, ניצור עמך קשר לצורך איסוף הערבות הבנקאית שתונפק עבורך בגין אותו תשלום ממשרדי החברה.
  • כשיגיע שלב תיאום ותכנון הדירה שלך (ראה פירוט בשאלה 5).
  • “פרוטוקול מסירה ראשונית” – לקראת מסירת הדירה, תזומן על-ידי נציג מטעם הקבלן המבצע לפגישה בדירה ע”מ לערוך סיור בדירה ולהבין האם ישנם נושאים אשר טעונים טיפול לקראת המסירה הסופית. שים לב, כי הקבלן מחויב למסור את הדירה כשהיא ראויה לשימוש וכשכל מערכותיה המהותיות תקינות ופועלות כראוי.
  • עם קבלת טופס 4, נעדכנך ובאותו מעמד נבקשך להזמין מונה חשמל מחברת החשמל לישראל ולהמתין לפניה מאת נציג הקבלן לצורך תיאום מועד למסירת הדירה לידיך.
  • בשלב הסופי, נציג הקבלן יזמנך לקבלת החזקה בדירה. הינך זכאי להביא מהנדס בודק מטעמך למסירה הסופית, אך יש לתאם זאת מול הקבלן המבצע. במעמד המסירה, יערך פרוטוקול מסירה מסודר וימסרו לך כלל הפרטי ההתקשרות של הספקים נותני השירות לדירתך.

בגלל שבניין זה תהליך ארוך של בנייה, יכול להיות שינוי בעלות מוצרי הבנייה. לכן מצמידים את תשלומים העתידיים ע”ח התמורה למדד תשומות הבנייה על-פי הוראות הסכם המכר. את סכום הפרשי ההצמדה למדד בגין כל תשלום שיהא עליך לשלם, ניתן יהיה לראות בפורטל הדיירים. שימו לב שלא ניתן לראות תחשיב עתידי עבור כל תשלום, אלא התחשיב ביחס לכל תשלום נערך בסמוך למועד התשלום.

מחלקת הכספים שלנו נותנת מענה באמצעות הדוא”ל בלבד.
לנה –  lana@rotemshani.com ; הלנה – helanam@rotemshani.com
במקרים דחופים בלבד, ניתן להתקשר למשרדי החברה: 09-9579577

נציגת הקבלן תצור איתך קשר על מנת לתאם איתך לפגישה אישית. בפגישה יפורטו בפניך האפשרויות לשינוי הדירה, ועלויותיו של כל שינוי או שדרוג שתרצה לבצע ביחס למפרט הסטנדרטי. שים לב, כי כל ההתקשרות בנושא של שדרוגים או שינויים, מבוצעת באמצעות הסכם נפרד מול הקבלן המבצע (ולא במסגרת הסכם המכר עליו חתמתם עם רותם שני).

ע”פ החוק, בפרויקטים המלווים ע”י בנק מלווה, כל תשלום ע”ח חשבון התמורה ישולם באמצעות פנקס השוברים בלבד. נושא הקדמת תשלומים נתון לשיקול דעתה של החברה וע”פ ההסכם שנחתם בין החברה לבינך.

הסכם המכר נמסר לך בסמוך לאחר מועד חתימתו. שים לב כי נספח א’, אשר בו מוסדר נושא התשלומים, הוא חלק חשוב בהסכם. לנוחיותך, אנו נשתדל כי מירב המסמכים יופיעו גם בתיק הדייר בפורטל ע”מ לאפשר לך גישה נוחה למסמכים. שים לב, כי בקשה להעלאת מסמכים משפטיים לא תענה באופן מיידי, אלא בתוך 48 שעות.

לקראת האכלוס, כאשר החניות והמחסנים כבר מוקמים באופן מלא, נזמנכם לבחור את ההצמדות לדירה המגיעות לכם על-פי ההסכם.

ליקוי שאינו מאפשר לבצע שימוש סביר בדירה, יטופל באופן מיידי. ליקויים המאפשרים לבצע שימוש סביר בדירה, יתוקנו בהקדם האפשרי ובכל מקרה עד השלמת תקופת הבדק. 

ניתן לפנות אלינו בכתב בכל זמן באמצעות המייל: office2@rotemshani.com

במקרים דחופים ניתן גם להתקשר למשרדי החברה בשעות הפעילות, לטל’: 09-9579577