Blog

פינוי בינוי – איך זה עובד?

פינוי בינוי הוא תהליך שבו היזם והדיירים עוברים דרך משותפת, קראו את השלבים הנדרשים עד לקבלת הבניין החדש שלכם.

תהליך פינוי בינוי

תהליך פינוי ובינוי מתחיל בהתאגדות של לפחות 24 יחידות בנויות ברוב של 80% והתקשרות עם יזם.
היזם בשיתוף הנציגות פונה לרשות המקומית לקבלת אישור התכנית. לאחר מכן, היזם מבצע כל הנדרש מול הרשויות לקידום הפרויקט, לתכנונו המיטבי ליצירת סביבת מגורים איכותית תוך מתן דגש על איכות הבניינים וחידוש הסביבה, לקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך פינוי הדיירים ובניית הפרויקט.
הדיירים עוברים לדיור חלופי והקבלן מתחיל בהליך הריסה ובניה. בסיום שלב זה הדיירים עוברים לדירתם החדשה והמתגמלת בסביבת מגורים חדשה ומפותחת.
אנו ברותם שני מבצעים פרויקטים רחבים בתחום פינוי בינוי והתחדשות עירונית בהצלחה רבה כבר שנים רבות.

פינוי בינוי בעיר נתניה- פרויקט רותם שני RESORT נתניה- חברת רותם שני יזמות והשקעות

פרויקט פינוי בינוי – פרויקט רותם שני RESORT נתניה

 

השאירו פרטים לקבלת מידע אודות פרויקטים בשיווק

אולי יעניין אותך גם

מחסני הנמל

© כל הזכויות שמורות
לרותם שני יזמות והשקעות בלבד

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר.
כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו”ב,
אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. בעת השארת פרטים בטופס התקשרות הינך מאשר פנייה טלפונית וכן SMS בנושא פנייתך.
יחידות דיור בתכנון, בביצוע ובשיווק – כולל יחידות דיור בחברת הבת “רותם שני אלה” נכון לתאריך 12/22 לאחר בחירת נציגות ובמו”מ משפטי.   טל”ח.

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר. כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו”ב, אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. בעת השארת פרטים בטופס התקשרות הינך מאשר פנייה טלפונית וכן SMS בנושא פנייתך. יחידות דיור בתכנון, בביצוע ובשיווק – כולל יחידות דיור בחברת הבת “רותם שני אלה” נכון לתאריך 12/22 לאחר בחירת נציגות ובמו”מ משפטי.   טל”ח.


© כל הזכויות שמורות לחברת רותם שני יזמות והשקעות בלבד