Blog

התחדשות עירונית: מנוף להתייעלות אורבנית ולשדרוג השירות לתושב

התחדשות עירונית מהווה הזדמנות להוביל התייעלות עירונית משמעותית ושביעות רצון בקרב התושבים. איך עושים את זה נכון?

התמונות מרעידת האדמה בטורקיה, יחד עם רעידות המשנה שהורגשו בישראל, מהוות תזכורת לסיבה בעטיה נהגתה תכנית מתאר ארצית 38.
עם זאת, חיזוק מבנים לרעידות אדמה ויצירת מרחב דירתי מוגן, כבר מזמן אינן ההצדקות היחידות להתחדשות עירונית, שמהווה את אחד המפתחות המשמעותיים למיתון הפער שבין הביקוש להיצע בשוק הדיור ולעדכון הסביבה האורבנית בישראל.

גיא גרוס, סמנכ"ל ההנדסה ברותם שני, מסביר כיצד פרויקטים במתכונת של פינוי בינוי הן הזדמנות לשיפור המרחב העירוני, לשדרוג התשתיות והשירות לתושב ולא פחות חשוב: להתייעלות עירונית.

תמ"א 38 1 – 2- ו… פינוי בינוי: האבולוציה של ההתחדשות העירונית

מדינת ישראל מתמודדת עם איומים מבית ומחוץ בשגרה, כאשר ברקע עובדת היותנו על השבר הסורי אפריקאי מציבה בפני קברניטיה דאגה קיומית של ממש.
המומחים מעריכים כיום שאין שאלה אם תהיה רעידת אדמה משמעותית בישראל, אלא נשאלת רק השאלה מתי.
מרבית הבניינים שנבנו לפני שנות ה- 80 של המאה הקודמת לא תוכננו לעמוד בפני רעידות אדמה. בהתחשב בנפח המבנים שנבנו באותה תקופה, רעידת אדמה משמעותית לא רק שתסכן את יושבי אותם בתים, אלא שעלולה לסכן את כל הכלכלה הישראלית.
מאז מלחמת המפרץ הצטרף גם איום הטילים ועלה הצורך במרחב מוגן בדירות המגורים.
תמ"א 38 נהגתה כדי לתת מענה לשני פערים אלה, ולמעשה במסגרתה ניתנו זכויות בניה שמטרתן לאפשר ולעודד את חיזוק המבנים ומיגון הדירות. בהמשך, התווספה גם תמ"א 38/2, הריסה ובניה מחדש, גם היא יוזמה ברמת המגרש הבודד שנשענת כמעט תמיד על התשתיות הקיימות ותוספת יחדות הדיור בה זניחה, לכן התועלת ממנה ברמה הציבורית מוגבלת.

תוכניות פינוי בינוי טיפלו בקבוצת מגרשים שתוכננו יחד על ידי יזם אחד, וידעו לתת תוספת נפחית יותר משמעותית של יחידות דיור. לעיתים קרובות התוכניות שילבו עירוב שימושים ולא אחת נדרש שדרוג תשתיות כדי לקלוט את ההגדלה הנפחית. פרויקטים אלה היוו את הסנונית שהראתה את הפוטנציאל של ציפוף, לצד פוטנציאל להגדלת היצע וטיפול בהתחדשות עיר ברמה הנקודתית.

פרויקט הגדוד העברי WE R רעננה - רותם שני חברת נדלן מובילה בהתחדשות עירונית

פרויקט תמ"א 38/2 WE R רעננה – הליך ההריסה

בשנים האחרונות יותר ויותר רשויות מכירות בפוטנציאל הטמון בהתחדשות עירונית ברמת העיר ובהיקפים של שכונה ומעלה ואנו עדים לתוכניות ביוזמת העיריה והמחוז שמשנות פני עיר.
קיימות דוגמאות רבות, החל מת"א 5500 של תל אביב שתשקף טיפול מקיף בדרום העיר וסביב מערכות הסעת ההמונים, דרך ח-619 בחולון, רחוב לוי אשכול בקרית אונו ועוד. שכונות אלה מתבססות על תשתיות חדשות לגמרי, ומשלבות התחדשות עירונית מלאה ברמת הרחוב (קו ביוב, קו מים, כביש וכיוב'), השכונה (שצ"פים וכיוב'), ברמה העירונית (שירותים קהילתיים וכיוב'), המחוזית (טיפול בשפכים, חשמל וכיוב') והלאומית (דוגמת מערכות הסעת המונים).

המעבר לתכנון התחדשות של שכונות שלמות בראייה כוללנית מאפשרת שינוי פני עיר, תוספת נפחית משמעותית המהווה מנוע משמעותי שיוכל להיטיב עם עקומת ההיצע, לחדש את המרחב האורבני, לייעל אותו ולשדרג את השירותים לתושב.
בשעה שנושא הביקוש וההיצע נדון בהרחבה בפורומים רבים, ננסה להתמקד במאמר זה בהזדמנות הייחודית הקשורה בהיבטים של התחדשות המרחב העירוני וייעול השירות לאזרח.

ציפוף = התייעלות עירונית

צודקות הרשויות בטענתן כי יחידות הדיור שבתחומן גרעוניות, ותוספת יחידות דיור צפויה להעמיק את הגירעון שלהן וצודקת הציפיה שלהן לסיוע ממשלתי כדי שהן יוכלו להציע שירותים נאותים לתושבים הקיימים והחדשים, על אחת כמה וכמה במסגרת התחדשות עירונית.
אלא שהציפוף טומן בחובו הזדמנות לחידוש פני העיר והתייעלות עירונית כללית שיכולה לשנות את המאזן כפי שהוא היום. מחקרים בעולם מראים קשר ישיר בין ציפוף אוכלוסין לאיכות השירות והיקף סל השירותים שמקבל האזרח.
אם לתרגם את המחקרים הגדולים לפרקטיקה בשטח, דמיינו מושב עם בתים פרטיים מול שכונה של בנייני מגורים צפופים בני 30 קומות בלב עיר. במושב תצטרך הרשות לסלול ולתחזק עשרות מטרים של קוי ביוב ומים לכל יחידת דיור, עשרות מטרים של כביש לכל יחידת דיור, ופינוי האשפה יהיה במשאית שעוצרת ליד כל יחידת דיור ויידרש לה יום שלם לפינוי אשפה לכל 100-150 יחידות דיור.
בשכונת מגורים הרשות תסלול ותתחזק מטרים בודדים (ואפילו פחות) של כביש וצנרת לכל יחידת דיור ופינוי האשפה יכול להיות פניאומטי ובעלות אפסית ליחידת דיור.

פרויקט תמ"א 38/2 WE R רעננה - הליך ההריסה

פרויקט תמ"א 38/2 WE R רעננה – הליך ההריסה

מכאן שהעלות של השירותים שתיארנו ליחידת דיור תהיה קטנה עבור העיר לעומת העלות עבור אותם שירותים במושב, לכן תושבי העיר ייהנו גם משבילי אופניים, ממדרכות, שצ"פ ומתנ"ס ליד הבית, ומלגות לסטודנטים בני העיר ועדיין, גם בהתחשב בתוספת השירותים בעיר העלות ליחידת דיור בעיר גם בהינתן השירותים המורחבים תהיה נמוכה מהעלות ליחידת דיור עבור השירותים הבסיסיים במושב.
בשורה התחתונה, ציפוף מביא להקטנת עלות השירותים המוניציפליים ליחידת דיור או להגדלת היקף השירותים המוניציפליים ליחידת דיור בתקציב נתון. לכן המעבר לתכנון שכונות שלמות ביוזמה של רשות מקומית או מחוז היא הזדמנות להתייעלות עירונית.

בדוגמאות שבחנו למעלה ראינו שעצם הציפוף מביא לחיסכון, אבל שילוב טכנולוגיות יכול להעצים את היקף החיסכון (או המשאבים הפנויים להרחבת סל השירותים). מערכות פינוי אשפה פניאומטיות, שילוב שימוש באנרגיות מתחדשות במרחב הציבורי, טיפול במים ושימוש במים מושבים, שיפור וייעול השליטה והבקרה באמצעות טכנולוגיות עיר חכמה וכן הלאה. לכל אלה יש מכנה משותף משמעותי: אלה השקעות שמביאות להתייעלות משמעותית בהוצאות הרשות, לצד שיפור השירות לתושב תוך התחשבות בסביבה.
הזדמנות נוספת להתייעלות שמביא הציפוף הוא עניין מערכות הסעת ההמונים. שילוב מערכות הסעת המונים וקישוריות שלהן אל יחידות הדיור (הגברת הליכתיות, שבילי אופניים, שאטלים וכיוב') צפוי להפחית את העומס בכבישים, לפנות את הכבישים מרכבים חונים ולשפר את חווית השימוש במרחב העירוני, וזאת למרות הציפוף.
ההשפעה של מערכות הסעת המונים על המרקם העירוני, על השימוש במרחב הציבורי ועל יכולת התנועה במטרופולין מוכרת לכל מי שביקר בערים מרכזיות בעולם, והטמעה נכונה של מערכות אלה יכולות וצריכות לשנות את כל תרבות התנועה ואף הקניות של הציבור סביבן.

פרויקט נתניה ריזורט- רותם שני חברת נדלן מובילה בהתחדשות עירונית

פרויקט פינוי בינוי RESORT נתניה – הליך הבנייה

התייעלות עירונית מובילה לצמיחה מוניציפלית

תכנון כוללני של הרשות המקומית והמחוז, בתור השלב האבולוציוני הבא של ההתחדשות העירונית יכול וצריך לשנות את המרחב הציבורי, לייצר תשתית חדשה ומודרנית שתשפר את השירות לתושבים ואת איכות חייהם, וליצור מרקם עירוני צופה פני עתיד. תכנון מודע של שכונות ומתחמי דיור יכולות להפוך את העלות התפעולית שלהן מנטל לנכס ולא פחות חשוב – יהוו כתובת של תושבים ותושבות מרוצים.
מפתח חשוב נמצא בהבנה שפרויקטים אלה הם עתירי משאבים דוגמת אגרות, היטלים מענקים וכיוב', והקפדה עלך הפנית המשאבים שמקורם בפרויקט להקמתו יכול וצריך ליצור סביבת מגורים מודרנית ויעילה.
עירוב שימושים יאפשר את שיפור המרחב העירוני לצד הגברת הגביה השוטפת והבטחת המשאבים הנחוצים לתפעול אותן שכונות חדשות שלא באופן גרעוני.
בימים אלה אנו יושבים בצומת מעניינת בתחום התכנון העירוני במדינת ישראל. השכונות הישנות שנבנו בתקציבים דלים בימיה הראשונים של המדינה מוחלפות בשכונות מסיביות ועתירות משאבים שהתכנון שלהן, החזון שלאורו הן מתוכננות והשימוש במשאבים שבנייתן תביא יקבע את פני המדינה וישפיע עמוקות על איכות החיים של כולנו בעשורים הקרובים.

גיא גרוס - סמנכ"ל הנדסה בחברת רותם שני

גיא גרוס – סמנכ"ל הנדסה בחברת רותם שני

השאירו פרטים לקבלת מידע אודות פרויקטים בשיווק

אולי יעניין אותך גם

© כל הזכויות שמורות
לרותם שני יזמות והשקעות בלבד

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר.
כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו"ב,
אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. בעת השארת פרטים בטופס התקשרות הינך מאשר פנייה טלפונית וכן SMS בנושא פנייתך.
יחידות דיור בתכנון, בביצוע ובשיווק – כולל יחידות דיור בחברת הבת "רותם שני אלה" נכון לתאריך 12/22 לאחר בחירת נציגות ובמו"מ משפטי.   טל"ח.

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר. כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו"ב, אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. בעת השארת פרטים בטופס התקשרות הינך מאשר פנייה טלפונית וכן SMS בנושא פנייתך. יחידות דיור בתכנון, בביצוע ובשיווק – כולל יחידות דיור בחברת הבת "רותם שני אלה" נכון לתאריך 12/22 לאחר בחירת נציגות ובמו"מ משפטי.   טל"ח.


© כל הזכויות שמורות לחברת רותם שני יזמות והשקעות בלבד

תקנון האתר- רותם שני

ברוכים הבאים לאתר של חברת רותם שני (להלן: "החברה"). הגישה לאתר זה או כל אתר שהוקם ו/או יוקם ע"י החברה, לבדה או בשיתוף עם אחרים בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן: "האתר"), והשימוש בו, כפופים לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש ו/או גולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בדרך אחרת באתר ובמידע המצוי בו (להלן: "משתמש"), ומהווים חוזה התקשרות בינך לבין החברה. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש באתרנו מאחר ועצם גישתך אליו, השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש באתר ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. ככל ואינך מסכים לאחד או יותר מתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לבצע כל שימוש באתר. האמור בתקנון זה בלשון זכר יחיד נועד לשם הנוחות בלבד, ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

 1. כללי
 • האתר מוצע לציבור כמות שהוא (As Is) ומכיל את כל המידע המופיע בו ובין היתר מידע אודות החברה, פרויקטים שביצעה החברה, תמונות וסרטונים, כתבות ופרסומים שונים. החברה עושה כל שביכולתה לעדכן את המידע על מנת שיהיה מדויק אך יתכן כי המידע אינו שלם או לא מעודכן ומדויק. כמו כן, ייתכן כי יהיו באתר טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות ביחס למידע המופיע בו והחברה אינה אחראית לאי דיוקים או היעדר עדכון או חוסרים ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 • תמונות, שרטוטים, תרשימים, הדמיות ועיצובים שונים המתוארים או מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת, וייתכנו הבדלים בין המוצגים באתר לבינם בפועל. ככל ותתגלה אי התאמה בין המידע באתר לבין מסמכי החברה הרשמיים, לרבות מידע שמסרו עובדי החברה, בכתב או בעל פה, המידע הנמצא במשרדי החברה ובמסמכיה הרשמיים הוא זה שייחשב כנכון.
 • החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו.
 • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, באמצעות מחשב ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.
 1. הגנה על פרטיות ומאגרי מידע

  נושאים אלו מוסדרים במסמך מדיניות הפרטיות הקיים באתר.

 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  • האתר והמידע המפורט בו, לרבות עיצובו, תוכנו וכן השרטוטים, התרשימים, האיורים, התמונות השמות וסימני המסחר וכל מידע אחר המופיע בו (להלן: "המידע"), מוגנים על ידי זכויות יוצרים ומהווים קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש באתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ולא להכניס בו שינויים, ו/או לעבד, לערוך, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להציג בפומבי ולמכור כל חלק מהמידע, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש הנוגד את דיני זכויות היוצרים וכל דין זר ו/או אמנה בינלאומית.
  • סמל החברה, שמה, שם האתר וכל סימן אחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו), מהווים רכוש בלעדי של החברה והשימוש הינו שימוש בלעדי לחברה. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה אשר עלולה להוות פגיעה בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 1. קישורים אלקטרוניים לאתרים אחרים (Links)

  באתר החברה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה. יובהר כי קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד ואין לחברה כל שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרי אינטרנט אלה. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלה, או על כל קשר לאתרים אלה או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שהקישור מתכוון לאתרים אשר אליהם מתיימרים המצביעים האלקטרוניים לקשר. לחברה שיקול דעת בלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 2. חובות המשתמש

  המשתמש מתחייב לבצע כל שימוש באתר בהתאם להוראות בתקנון זה ובתום לב. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש באתר יעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה וכן מצהיר ומתחייב כי בכניסתו לאתר יימנע מכל פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים באמצעות השימוש עצם כניסת המשתמש לאתר ופעילותו בו מצביעים על הסכמתו והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 • המשתמש מתחייב שלא לבצע באתר פעולות אשר עלולות להגביל ו/או למנוע ממשתמשים אחרים את השימוש באתר, ולא לבצע כל שימוש שאינו תואם כל דין.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע, תוכן וחומר אשר אסור לפרסום בשל היותו מהווה איום, עלבון, הוצאת דיבה, גזענות.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע, תוכן וחומר אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע, תוכן וחומר אחר אשר עלול להפר כל זכות קניינית של אחר או זכויות להגנת הפרטיות של אחר.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן של האתר ו/או בחלק מהם ולעשות שימוש פרטי ואישי בלבד.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שינוי ו/או להתערב בקוד המקור של האתר ולא לעשות כל שימוש אשר עלול להוות שינוי או מחיקת המידע המוצג באתר או לגרום לשיבוש פעילותו.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ מידע הכולל וירוס אשר עלול לחבל.
 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, מיד עם דרישתה, בכל מקרה בו החברה תחשוש כי שימוש של המשתמש אינו מתיישב עם תנאים אלו ו/או כל דין וכן בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף וכל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהפרת תנאי השימוש באתר.
 • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי שימוש המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות משתמשים אחרים וכן תהיה רשאית החברה להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר ולמנוע מהמשתמש גישה לאתר. עוד יובהר כי החברה תהא רשאית להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר וכן פרטים לגבי זהותו לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.
 1. אחריות
 • השימוש באתר החברה הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה שהחברה תנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים והעומדים לרשותה לטובת שמירה על הסודיות ואבטחת המידע באתר, אך יחד עם זאת הוא מודע למגבלות רשת האינטרנט בקשר עם אבטחת מידע ולתקלות אשר עשויות להיות ואינן בשליטתן של החברה ולפיכך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עדיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי בקשר לשימוש שעשה באתר.
 • החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטת מידע באתר.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עדיף בקשר לגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעת גישה אליו, ולא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם לציוד המחשב או לכל רכוש של המשתמש, לרבות בשל נגיף מחשב ("וירוס") או יישומי תכנה.
 • החברה לא מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת וכי השימוש באתר יעשה ללא כל הפרעה ו/או הפסקה ו/או תקלה ו/או כשל ומצהירה כי לא תהיה אחראית לאובדן, הפסד או נזק שיגרמו למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרעות כאמור.
 • המשתמש מודע כי אין ביכולת החברה לפקח על כל מידע המועלה לאתר, אם יועלה ויוצג באתר, על ידי משתמשים אחרים וכי החברה לא תהיה אחראית לכל פרסום של צד שלישי כאמור.
 1. שונות
  • החברה רשאית בכל עת לערוך שינויים באתר ולהסיר, לתקן, להוסיף או לשנות את המידע המצוי בו ולעדכן מעת לעת את האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים באתר ולא תהיה לו כל טענה בגין תקלות שיתרחשו בגין עדכון השינויים כאמור.
  • לחברה תהא קיימת הזכות לסרב להעניק גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי, ללא כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  • החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק בכל עת את פעולת האתר, לתקופה קצובה או באופן קבוע, ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש לכך.
  • כל הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, בלבד.
  • ככל וייקבע על ידי כל רשות ו/או ערכאה מוסמכת כי תנאי או יותר מתנאי השימוש בתקנון זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אותם סעיפים יוחלפו בסעיפים תקפים אחרים, אשר תוכנם תואם במידה הרבה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים. יובהר כי במקרה כאמור, יתר סעיפי תקנון זה יוותרו בעלי תוקף.
  • המשתמש מוותר על כל טענה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם הנושאים המוסדרים בתקנון זה ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה לחברה.
  • כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל info@rotemshani.com.