Blog

הערכים שלנו בהתחדשות עירונית

ארבעת העקרונות שלנו למסע משותף לעבר הבית החדש שלכם – לאורך שנות הפעילות שלנו גיבשנו מתווה להליך התחדשות העירונית שאנחנו לא מוכנים להתפשר עליו כשאנחנו צועדים אתכם יד ביד.

הביטחון שלכם הוא ההצלחה שלנו

פרויקטים בהתחדשות עירונית ארוכים ומורכבים מטבעם. כוללים אתגרים תכנוניים, ביצועיים ופיננסיים שמשפיעים על התכנות הפרויקט, על ביצועו ועל השלמתו. לנו ברותם שני יש את היכולת, הרצון והניסיון, הדרושים על מנת להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלה.

גבעת חן בנימינה חברת רותם שני פרויקט התחדשות עירונית

פרויקט התחדשות עירונית – גבעת חן, בנימינה

מצוינות בתכנון

צוותי התכנון שלנו התמודדו ומתמודדים בהצלחה עם אתגרים תכנוניים משמעותיים בכל אחד מהפרויקטים. הצלחה זו נובעת מההיכרות המעמיקה שלנו עם הסביבה התכנונית בכל אחד ממוקדי ההתחדשות העירונית בהם אנו פעילים, מהקשרים האישיים הקרובים עם רשויות התכנון והוועדות המקומיות ומהיכולת המוכחת שלנו למצוא פתרונות יצירתיים וישימים לאתגרים אלה.

הערכים שלנו בהתחדשות עירונית- רותם שני צוות תכנון

צוות רותם שני

איתנות פיננסית מנצחת

האיתנות הפיננסית של רותם שני, יחד עם היותה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מעניקה ללקוחותינו ולשותפינו שקיפות מלאה ובקרה ציבורית על כל התהליכים והפרויקטים של החברה. כך אנו מעניקים
לכם ראש שקט ובטחון מלא בתהליך, ושקיפות מלאה בכל הנוגע לפרויקט שלכם, על כל היבטיו.

מערך שירות אמין וזמין

בכל אחד מהשלבים בפרויקט שיתוף הפעולה בין היזם ובין בעלי הדירות הוא המפתח להצלחה. לכן אנו מעמידים לרשות בעלי הדירות שלנו את אנשי ונשות המקצוע המעולים שלנו, ומקפידים על זמינות ומענה מקצועי לכל שאלה. כך, אתם נהנים מביטחון לאורך כל הדרך ואנו מרוויחים שיתוף פעולה מצדכם.

לסיכום, הליך התחדשות עירונית הינו הליך מאתגר ומורכב אשר דורש מקצועיות בלתי מתפשרת הכוללת תכנון, שירות ואיתנות פיננסית. אך עם זאת, כשיש עקרונות מנצחים שפועלים לפיהם ההליך הופך לשיתוף פעולה מוצלח בין בעלי הדירות לחברתנו.

השאירו פרטים לקבלת מידע אודות פרויקטים בשיווק

אולי יעניין אותך גם

מחסני הנמל

© כל הזכויות שמורות
לרותם שני יזמות והשקעות בלבד

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר.
כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו”ב,
אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. בעת השארת פרטים בטופס התקשרות הינך מאשר פנייה טלפונית וכן SMS בנושא פנייתך.
יחידות דיור בתכנון, בביצוע ובשיווק – כולל יחידות דיור בחברת הבת “רותם שני אלה” נכון לתאריך 12/22 לאחר בחירת נציגות ובמו”מ משפטי.   טל”ח.

כל ההדמיות הינן להתרשמות בלבד ולא תחייבנה את החברה. החברה מחויבת אך ורק לתכניות המצורפות להסכמי המכר. כל המידע המופיע באתר, לרבות אך לא רק: סרטונים, הדמיות, תכניות, עיצוב פנים וחוץ, אביזרים, פרטים ריצוף וחיפוי, מידות פתחים (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, ריהוט, וכיו”ב, אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות מצד החברה ומופיע לצורך המחשה והתרשמות בלבד. בעת השארת פרטים בטופס התקשרות הינך מאשר פנייה טלפונית וכן SMS בנושא פנייתך. יחידות דיור בתכנון, בביצוע ובשיווק – כולל יחידות דיור בחברת הבת “רותם שני אלה” נכון לתאריך 12/22 לאחר בחירת נציגות ובמו”מ משפטי.   טל”ח.


© כל הזכויות שמורות לחברת רותם שני יזמות והשקעות בלבד